Ons aanbod – Huisartsenpraktijk Swifterbant – Swifterbant
Penhoren 13 8255 BM Swifterbant Tel:0321-321314 0321-322224
Header afbeelding

Ons aanbod

Naast het reguliere aanbod van de huisartsen ziet u hieronder de service die door ondersteuners worden verleend.

Praktijkondersteuner huisartsenzorg voor lichamelijke klachten

De praktijkondersteuner (POH) is opgeleid om patienten te begeleiden met één of meerdere lichamelijke chronische aandoening zoals diabetes mellitus (type II), astma/COPD, hart- en vaatzieketen. Ouderenzorg en stoppen met roken begeleiding behoort ook tot het takenpakket van de praktijkondersteuner.
De praktijkondersteuners zijn Elza Oegema & Janneke Wieten

Praktijkondersteuner voor psychische klachten (GGZ)

De praktijkondersteuners voor de geestelijke gezondheidszorg (afgekort POH GGZ) kunnen helpen om psychische klachten te onderzoeken en te begeleiden. De huisarts kan u zo nodig aan hen doorverwijzen.
Praktijkondersteuner volwassenen – Christa van Smeden
Praktijkondersteuner jeugdzorg – Rina Boiten en Ineke Riezebos

Doktersassistentes

De assistentes zijn bevoegd en bekwaam om medische adviezen te geven en zelfstandig medische handelingen te verrichten.

Vragen waarvoor u komt!
De huisarts wil graag dat de assistente vraagt waarvoor u komt. Op deze manier kunnen de spreekuren beter gepland worden en komt u op het juiste spreekuur terecht. Daarbij maakt zij een inschatting of er een enkel of dubbel consult gepland moet worden.
De assistente is verplicht (net als de huisarts) vertrouwelijk met u informatie om te gaan (beroepsgeheim).

Medisch technische handelingen
U kunt een afspraak maken bij de assistente voor:

  • 24 uurs bloeddruk meting
  • Bloeddruk meten
  • ECG
  • Holteronderzoek (hartritme-onderzoek 24-72 uur)
  • Injecties (vitamines, vaccinaties, medicatie)
  • Uitstrijkje ten behoeve van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • Tapen van de enkel
  • Hechtingen verwijderen
  • Oren uit spuiten
  • Enkel arm index meting (vaat onderzoek)
  • Wratten aanstippen
  • Urine onderzoek
  • Allergie test
  • Suiker meten
  • Hb meten
  • CRP meten (ontstekingswaarde in het bloed)
  • D-Dimeer (bloedonderzoek voor trombose)
  • Bloedafname voor het laboratorium
  • Wondverzorging
  • Audiometrie (gehoortest)

Vitamine B12 inloopspreekuur

Op onderstaande tijden hebben we een vitamine B12 inloopspreekuur, u kunt dan binnen lopen zonder afspraak.

 • Maandag: 11.00-11.30
 • Dinsdag: 8.00-8.30 en 16.15-16.45
 • Woensdag: 16.15-16.45
 • Donderdag: 8.00-8.30 en 16.15-16.45
 • Vrijdag: 11.00-11.30

Bloedprikken

Op werkdag kunt u bij onze assistenten terecht om  bloed te prikken. U kunt zonder afspraak terecht tussen 8.30-9.00.
Bent u niet in staat om naar de praktijk te komen dan kunt u een visite aanvragen bij de assistentes.
Zij rijden iedere dag visites tussen 10.00-10.30

Andere priklocaties zijn:
St jansdal  Dronten, Het Zwarte water 77
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8.30-12.15 en 13.00-16.30